Bramy Roztocza

Gmina Narol razem z Gminą Zwierzyniec rozpoczęły współpracę w zakresie realizacji wspólnego projektu pn. ?Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki roztocza? w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu zostanie opracowana strategia długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego obszaru Roztocza. Zostaną w niej wytyczone główne kierunki działań oraz nakreślone ramy współpracy oraz zaproponowane stałe struktury współpracy, które z czasem będą mogły zostać rozszerzone o innych zainteresowanych kooperacją partnerów mających siedzibę na Roztoczu. Taki dokument jest niezbędny z punktu widzenia skuteczności współpracy i podejmowania prawidłowych działań. Da on trwałe podstawy do długoterminowej współpracy obu gmin i wydatnie przyczyni się do rozwoju kulturalno-turystycznego całego Roztocza.

Zostaną również przygotowane strategie marki i połączone z nimi systemy identyfikacji wizualnej zarówno dla Narola, jak i Zwierzyńca. Aby mogły być skutecznie wdrożone muszą być to oddzielne dokumenty, które jednak zawrą w sobie wizję długoterminowej współpracy pomiędzy obydwoma gminami. Dokumenty strategiczne stworzą jasną wizję rozwoju marek w przyszłości (w horyzoncie średnio- oraz długoterminowym) oraz dadzą podstawy do budowania ich wizerunku, określając docelowe miejsce marek w percepcji konsumentów. We współczesnym świecie wypracowanie tych dokumentów warunkuje skuteczność innych działań związanych z kulturą i turystyką oraz poprzedza wszystkie działania promocyjne i reklamowe. Opracowanie strategii marki dla obu gmin da trwałe podstawy dla dalszych działań.

Aby skutecznie walczyć o turystów na współczesnym rynku turystycznym, potrzebne są solidne podstawy programowe. Dlatego też w ramach projektu, w kontekście rozwoju turystyki Roztocza, zostanie przygotowana strategia rozwoju turystyki dla Gminy Zwierzyniec, w której zostaną zawarte również kwestie dotyczące długoterminowej współpracy z Narolem. Jednocześnie zostanie zaktualizowana strategia rozwoju turystyki Gminy Narol ? pod kątem elementów długoterminowej współpracy ze Zwierzyńcem i rozwoju turystycznego całego Roztocza.

W ramach projektu zaplanowane zostało sześć głównych działań ? opracowanie strategii współpracy długoterminowej, opracowanie strategii marki, opracowanie i uaktualnienie strategii rozwoju turystyki, wydanie materiałów promocyjnych, stworzenie serwisu internetowego oraz organizacja konferencji na temat rozwoju kultury i turystyki Roztocza. W ramach projektu zostanie opracowana strategia długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego obszaru Roztocza. Jej wykonanie zostanie poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi samorządami oraz grupami interesu. Zostaną w niej wytyczone główne kierunki działań oraz nakreślone ramy współpracy oraz zaproponowane stałe struktury współpracy, które z czasem będą mogły zostać rozszerzone o innych zainteresowanych kooperacją partnerów mających siedzibę na Roztoczu.

Zostaną również przygotowane strategie marki i połączone z nimi systemy identyfikacji wizualnej zarówno dla Narola, jak i Zwierzyńca. Aby mogły być skutecznie wdrożone muszą być to oddzielne dokumenty, które jednak zawrą w sobie wizję długoterminowej współpracy pomiędzy obydwoma gminami. Opracowanie dokumentów strategicznych poprzedzone zostanie badaniami analitycznymi, które dadzą m.in. wskazówki dotyczące grup docelowych działań obu gmin czy kierunków rozwoju wspólnych inicjatyw.

Aby skutecznie walczyć o turystów na współczesnym rynku turystycznym, potrzebne są solidne podstawy programowe. Dlatego też w ramach projektu, w kontekście rozwoju turystyki Roztocza, zostanie przygotowana strategia rozwoju turystyki dla Gminy Zwierzyniec, w której zostaną zawarte również kwestie dotyczące długoterminowej współpracy z Narolem. Jej opracowanie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich badań. Jednocześnie zostanie zaktualizowana strategia rozwoju turystyki Gminy Narol ? pod kątem elementów długoterminowej współpracy ze Zwierzyńcem i rozwoju turystycznego całego Roztocza.

Na podstawie badań i opracowanych dokumentów zostaną wydane materiały promocyjne. Będą to:

  • Film promocyjny prezentujący szczególne walory turystyczne Roztocza z wyszczególnioną rolą współpracujących Narola i Zwierzyńca (przede wszystkim w kwestii kultury). Film będzie trwał 60 min i zostanie zamieszczony w utworzonym serwisie internetowym, na innych portalach internetowych oraz na płytach multimedialnych.
  • Wspólny album prezentujący najważniejsze atrybuty gmin Narol i Zwierzyniec na tle potencjału turystycznego całego obszaru Roztocza. Zostanie wydane 1 000 szt. albumu, który zostanie rozdysponowany w środowisku opiniotwórczym, które ma silny wpływ na kształtowanie trendów społecznych i zachęci pozostałe grupy społeczne do odwiedzenia tych miejsc.
  • Wspólny przewodnik turystyczny po Roztoczu, w którym będzie promowana turystyka kwalifikowana (m.in. rowerowa), zostaną zaznaczone i opisane wszystkie szlaki, ścieżki dydaktyczne, trasy rowerowe oraz zostaną wyszczególnione najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne tego obszaru. Wydanych zostanie 5 000 szt. publikacji, która będzie rozdysponowana do punktów informacji turystycznej oraz we własnym zakresie.
  • Kalendarz prezentujący najważniejsze miejsca gmin Narol i Zwierzyniec, jednocześnie promujący turystykę kwalifikowaną na Roztoczu. Powstanie 2 000 szt. tego wydawnictwa, które zostaną rozdane ważnym gościom i przekazane do innych JST.
  • Płyty multimedialne zawierające przygotowany film, materiały informacyjne na temat Roztocza oraz roli kulturalno-turystycznej Zwierzyńca i Narola na tym terenie, jak również quiz i gry edukacyjne. Na płytach znajdą się również materiały promujące ochronę środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój oraz turystykę kwalifikowaną. Zostanie wyprodukowanych 5 000 szt., z których część zostanie rozdana do szkół i świetlic, w szczególności w Polsce Wschodniej, część przekazana jako bezpłatny insert do lokalnych gazet, zaś część rozdysponowana na targach i konferencjach oraz podczas innych spotkań.
  • Stojaki reklamowe typu display, które będą służyć do eksponowania informacji i materiałów promocyjnych na targach i podobnych imprezach, w punktach informacji turystycznej oraz w podmiotach z sektora HoReCa. Zostanie wykonane 10 szt. stojaków, po 5 dla każdego z partnerów projektu.

W ramach projektu zostanie również utworzony rozbudowany serwis internetowy, który będzie zachęcał turystów do odwiedzenia Roztocza (ze szczególnym uwzględnieniem Narola i Zwierzyńca) oraz inwestorów do lokowania środków w sektor turystyki i kultury na tym terenie. Jednocześnie serwis będzie promował współpracę obu gmin i zachęcał inne jednostki samorządu terytorialnego do wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego Roztocza. Oprócz tego serwis umożliwi poznanie głównych walorów Roztocza, oferty kulturalno-turystycznej, kalendarza imprez, możliwości inwestycyjnych, jak również zapewni możliwość rezerwacji noclegów on-line i wsparcie wspólnych inicjatyw kulturalno-turystycznych.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja na 50 osób na temat rozwoju turystyki oraz nowych inicjatyw kulturalnych na obszarze Roztocza, jako szans na przyciągnięcie nowych odwiedzających i inwestorów w ten rejon Polski Wschodniej. Podczas konferencji zostaną również przedstawione dotychczasowe doświadczenia realizowanego projektu. Jako prelegenci zostaną zaproszeni wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury oraz reprezentanci najbardziej zainteresowanej realizacją projektu społeczności lokalnej. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele JST, osobowości kultury, biznesmeni, naukowcy, przedstawiciele HoReCa. Pierwsza część konferencji odbędzie się w Narolu, druga zaś w Zwierzyńcu.

Wartość projektu – 511 607,00 zł
Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 460 446, 30 złStrona projektu Bramy Roztocza

Kalendarz
grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content