e-muzeum

O projekcie

                                                                                  

mikroprojektu: Nr INT/EK/KAR/1/II/B/0160

 

Tytuł mikroprojektu: Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany.

 

14.11.2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gmina Narol a Obec Żupcany (Słowacja) na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektu polsko –słowackiego. Strony porozumienia uzgodniły, że Gmina Narol będzie partnerem wiodącym, zaś Obec Żupcany partnerem mikroprojektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.11.2017 r. w Siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2018 r. Mikroprojekt zakłada:

– budowę infrastruktury – dwie wiaty wystawiennicze i jedna wiata ekspozycyjna zarówno po stronie polskiej i słowackiej,

– warsztaty etnograficzne i rękodzielnicze po stronie polskiej i słowackiej,

– serwis e-muzeum – po stronie polskiej i słowackiej,

– wydanie i publikacja foldera promocyjnego i organizacja konferencji podsumowującej po stronie polskiej.

Działania po stronie Gminy Narol zostały zawężone do środowiska jednej miejscowości –Rudy Różanieckiej, która wielkością jest podobna do Obec Żupcany na Słowcji.

Koszt realizacji zadania – 128 326,16 euro

Wartość zadania po stronie Gminy Narol 71 226,85 euro

Dofinansowanie 82,92% – 59 061,30 euro

Wartość zadania po stronie Obec Zupcany 57 099,31 euro

Dofinansowanie 87,92 % – 50 201,71 euro

Termin realizacji mikroprojektu 31.05.2020 rok.

 

Uzasadnienie mikroprojektu

Problemem z jakim borykają się mieszkańcy partnerskich miejscowości to brak szczegółowej wiedzy na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Brakuje także miejsc i obiektów ogólnodostępnych, w których można prezentować różnorodność dorobku kulturowego, wsi i miasteczek pogranicza.

Polacy jak również Słowacy posiadają bogatą i wielokulturową historię oraz piękną, nieskażoną przyrodę, z której należy czerpać i uczyć się jej na nowo.  Tradycja lokalna to wartość sama w sobie, dlatego należy przedsięwziąć odpowiednie działania aby przetrwała po obu stronach granic. Aby ochronić od zapomnienia oraz wzmocnić i rozwijać dziedzictwo regionów pogranicza, należy poszukiwać rozwiązań ponad granicami jednego państwa. Partnerstwo, współpraca oraz integracja to klucz do osiągnięcia sukcesu. Wyjście poza ramy i schematy działania pobudza do rozwoju partnerskich miejscowości. Dzięki realizacji projektu będzie możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy Polakami a Słowakami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Niniejszy projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom społeczeństw lokalnych na pograniczu polsko-słowackim.

Uzasadnieniem do realizacji mikroprojektu jest fakt, że na terenie Gminy Narol znajduje się regionalna izba pamięci, której zbiory chcemy umieścić w koncepcji e-muzeum w ramach niniejszego projektu. Po stronie słowackiej w miejscowości Zupcany znajduje się pałac dawnych właścicieli pochodzenia polskiego, w którym Słowacy chcą utworzyć izbę pamięci na wzór partnera polskiego. Dostępność mikroprojektu dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona poprzez umożliwienie im udziału w realizacji zaplanowanych zadań. Nie wyklucza się osób niepełnosprawnych wchodzących do grupy docelowej mikroprojektu. Przygotowane materiały informacyjne, zaproszenia, foldery, strony internetowe będą napisane językiem prostym i zrozumiałym oraz czytelną czcionką.  Budowana infrastruktura nie będzie zawierać barier architektonicznych, wręcz powstaną udogodnienia w postaci podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykorzystywane do realizacji zadań środki transportu będą tak dobierane aby ułatwić transport osób niepełnosprawnych jeśli wejdą w skład grupy docelowej. Przy organizacji konferencji uwzględnione będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w szczególności: podjazdy, toalety, materiały konferencyjne w zależności od potrzeb.

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930