Komunikat ASF

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBACZOWIE
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego.
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 8c i 8e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz.1421 t.j. ) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Łazowa gm. Lubycza Królewska, powiat Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zagrożony, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, w powiecie lubaczowskim:
a) w gminie Narol miejscowości: Chlewiska, Dębiny, Jędrzejówka, Łukawica – Bieniaszówka, Wola Wielka.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;
3) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
5) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
6) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia sroda, 30 wrzesnia 2020 r.
Poz. 3733
3) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
4) posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lubaczowie miejsc, w których przebywają świnie;
5) niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
6) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
„UWAGA AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol, Staroście Lubaczowskiemu, Komendantowi Powiatowej Policji w Lubaczowie.
§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Narol oznacza obszar zagrożony w sposób określony w § 3 pkt 6.
§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie

lek. wet. Jerzy Mazurkiewicz

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBACZOWIE

Kalendarz
grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content