Konferencja podsumowująca

efekty realizacji mikroprojektu pn. „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Župčany”

26 sierpnia 2020 r. w Ośrodku wypoczynkowo – szkoleniowym „Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej odbyła się Konferencja podsumowująca efekty realizacji mikroprojektu pn. „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Župčany”, organizowana przez Gminę Narol. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele obu stron zaangażowanych w ww. projekt z Burmistrzem MiG Narol Panem Grzegorzem Dominikiem oraz Starostą Župčan Panem Frantiskiem Novotnym na czele, jak również zaproszeni goście związani z projektem: Boglarski Josef koordynator projektu ze Słowacji wraz z asystentką Pauliną Boglarską, Pan Hrabko Anton – poslanec obecného zastupitel’stwa, Zastępca Burmistrza MiG Narol Pan Arkadiusz Mroczek, Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie Pani Aneta Gorlicka, Niemczyk Ewa – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Roztocze Pan Jarosław Joniec, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Pan Zenon Swatek, Radna Powiatu Lubaczowskiego Pani Dorota Wróbel, przedstawiciele samorządu – Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Pan Krzysztof Szawara oraz Radni Rady Miejskiej w Narolu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Narol Pan Janusz Skalski, Sołtys miejscowości Ruda Różaniecka Pan Witold Rozner, pracownicy UMiG Narol, lokalni przedsiębiorcy: Pan Mirosław Zaborniak oraz Pan Jan Szałański, Dyrektor DPS w Rudzie Różanieckiej Pan Janusz Zastawny, Zastępca Dyrektora DPS w Rudzie Różanieckiej Pan Wiesław Kudyba, ks. proboszcz parafii w Rudzie Różanieckiej Waldemar Górski, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudy Różanieckiej oraz lokalni artyści Grzegorz Ciećka – regionalista i Józef Lewkowicz – twórca drzeworytów.

Program realizowany jest od 2017 roku.

Mikroprojekt, o którym mowa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, realizowany przez: Gminę Narol i partnera projektu: Obec Župčany – Słowacja.

Koszt realizacji zadania – 128 326,16 euro

Wartość zadania po stronie Gminy Narol 71 226,85 euro

Dofinansowanie 82,92% – 59 061,30 euro

Wartość zadania po stronie Obec Župčany 57 099,31 euro

Dofinansowanie 87,92 % – 50 201,71 euro

Termin realizacji mikroprojektu 31.08.2020 rok.

Celem konferencji było podsumowanie i zaprezentowanie transgranicznych efektów działań podejmowanych podczas realizacji mikroprojektu, stanowiące jednocześnie ostatni punkt kończący projekt. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania pięciu wykładów/prelekcji o różnorodnej tematyce oscylującej wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w lokalnych społecznościach, a także dotyczącej realizacji mikroprojektów w latach 2014 – 2020 oraz perspektywie na lata 2021 – 2027.

W tematykę konferencji wprowadziła uczestników prezentacja Pana Andrzeja Kołodzieja – koordynatora projektu, w której zostały zaprezentowane cele, złożenia oraz efekty mikroprojektu. Na początku swojego wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na szczególne położenie w gminie Narol miejscowości Ruda Różaniecka, otoczonej zewsząd lasem oraz dużą ilością stawów, które to położenie zostało bardzo dobrze wykorzystane przez lokalną społeczność jako źródło pozyskiwania środków do życia. Flagową działalnością na tym terenie jest Gospodarstwo Rybackie, wokół którego powstała z biegiem lat swoista „kultura kulinarna” bazująca na rybach. Wracając do tematu mikroprojektu, warto zauważyć, jak relacjonował Pan Kołodziej, że podczas warsztatów etnograficznych zrealizowanych w ramach projektu, natrafiono na zdjęcie wykonane podczas 50 urodzin Barona Hugo Wattmana (ówczesnego właściciela Rudy Różanieckiej), na którym kobiety prezentują stroje ludowe dzisiaj już nieistniejące w lokalnej kulturze, co do których zrodził się pomysł, by je odtworzyć. Jest więc faktem, iż oprócz wartości płynących z bezpośredniej realizacji projektu, są też i takie, które wydarzają się jakoby „przy okazji” wspólnych spotkań i integracji ludzi w nie zaangażowanych.

Jak już wyżej nadmieniłam w ramach projektu odbywały się warsztaty: etnograficzne – 4 spotkania (marzec/kwiecień 2019 r.), kulinarne w Polsce (30.07.2020 r.) oraz kulinarne, kamieniarskie i gonciarskie na Słowacji (12.08.2020 r.). W ramach warsztatów etnograficznych przeprowadzonych przez Panią Stanisławę Kowalską dyrektor Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego, mieszkańcy Rudy Różanieckiej – seniorzy oraz dzieci i młodzież, min. wykonywali palmy wielkanocne według dawnych tradycji, wykorzystując suche gałęzie, trawy, bibułę i papier, prezentowali zbiory wartości niematerialnej (stare zdjęcia, nagrania, przekazy ustne, specyficzne nazwy charakterystyczne dla tej miejscowości). Podczas warsztatów kulinarnych, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej, goście ze Słowacji prezentowali swoją kuchnię tradycyjną (min. haluszki, knedliczki, zawijańce, ciasta drożdżowe), na Słowacji zaś to polska delegacja raczyła Słowaków swoimi wyrobami– pierogami z kapustą i ruskimi oraz bigosem. Uczestnicy warsztatów słowackich mieli okazję popróbować swoich sił w rzemiosłach – gonciarstwie (Słowacja) i kamieniarstwie (Polska).

Efektem zrealizowanego projektu są wybudowane zarówno w Rudzie Różanieckiej jak i w Župčanach wiaty służące do eksponowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz powstanie e-muzeów – Polska –wirtualne zwiedzanie Izby Pamięci w Lipsku na www.emuzeum.narol.pl, Słowacja – zupcany.sk/e-muzeum. Całość projektu zwieńczy publikacja polsko-słowacka tj. folder pt. „Człowiek zanurzony w czasie i przestrzeni”.

Drugą prezentację poprowadziła Pani Aneta Gorlicka zapoznając słuchaczy z tematem Mikroprojektów oraz działalności biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie jako podmiotu wspierającego działania Euroregionu Karpackiego na terenie Polski. Uczestnicy konferencji otrzymali dość obszerny wykład na temat podziału środków przeznaczonych na realizację mikroprojektów oraz ogólnie na temat zakresu działań Stowarzyszenia. Należy zauważyć również, iż tak, jak to podkreśliła Pani dyrektor oraz burmistrz Pan Grzegorz Dominik, największą wartością podejmowania działań w ramach podobnych projektów jest możliwość wymiany poglądów, czerpania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów, a także pomysłów na rozwój gospodarczy pomiędzy partnerami transgranicznymi.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Starosty Župčan Pana Frantiska Novotnego, który zaprezentował historię swojej miejscowości od czasu jej założenia po czasy obecne oraz wymienił najciekawsze obiekty o wartości historycznej znajdujące się na terenie Obec Župčany, opowiedział również o tradycjach związanych z obrzędami ludowymi kultywowanymi w ich społeczności podczas świąt, wesel, żniw czy dożynek. Ostatnim punktem jego wystąpienia było podziękowanie za wspaniałą współpracę, wyrazy wdzięczności za serdeczne przyjęcie i nawiązanie ciepłych relacji międzyludzkich oraz wyrażenie nadziei na dalszą współpracę.

W drugiej części konferencji przedsiębiorca z miejscowości Ruda Różaniecka Pan Mirosław Zaborniak – pasjonata ryb, jak sam zaznaczył od strony produkcyjnej, przedstawił zgromadzonym swoją drogę do sukcesu, jakim jest posiadanie i zarządzanie prężnie działającym Gospodarstwem Rybackim, hotelem i restauracjami. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pracy oraz wielkiej dawce szczęścia może się szczycić tak dobrze prosperującym biznesem, który z roku na rok poszerza swoją ofertę w obszarze obsługi ruchu turystycznego. W tego typu działaniach przedsiębiorca widzi szansę na rozwój okolicznych miejscowości i zachęca innych do inwestowania bądź to w gastronomię bądź w agroturystykę/hotelarstwo, ponieważ według jego obserwacji z roku na rok turystów przybywa o jakieś 30, 40 %, w związku z tym nie ma mowy o konkurencji, a raczej wspólnym podnoszeniu atrakcyjności gminnych miejscowości.

Ostatnia prezentacja konferencji należała do dwóch lokalnie działających artystów – Pana Grzegorza Ciećki, który zaprezentował mini wykład na temat kamieniarstwa bruśnieńskiego, Huty szkła kryształowego w Starej Hucie i drzeworytów płazowskich, oraz Józefa Lewkowicza – artysty ludowego, samouka, stypendysty Ministra Kultury, wszechstronnie uzdolnionego człowieka, który obecnie pracuje nad odtworzeniem drzeworytów płazowskich. Kopie owych drzeworytów uczestnicy konferencji mogli podziwiać na żywo, gdyż wykładowi na ten temat towarzyszyła mała wystawa prac ww. artysty. Według przekazów Pana Ciećki drzeworyty są obecnie najbardziej pożądanymi i jednymi z najcenniejszych eksponatów muzeów etnograficznych, niezwykle cennym jest więc posiadanie tak ciekawej historii związanej z tym właśnie tematem w spuściźnie kulturowej naszego regionu. Historyczne bogactwo tak różnorodnego rzemieślniczo i artystycznie regionu warte jest wyeksponowania, tak by zaistniało ono w świadomości zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów.

Ważnym aspektem, a zarazem sednem konferencji podsumowującym mikroprojekt pn. „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Župčany”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na więzi społeczne, dzięki którym możliwe jest zaistnienie kultury, tradycji, dziedzictwa zarówno materialnego jak i niematerialnego, przekazywanie go i utrwalanie w przestrzeni i świadomości ludzkiej. Tworzenie miejsc przeznaczonych do realizacji ww. działań, takich jak wiaty powstałe w efekcie projektu, jest tak naprawdę efektem końcowym, do którego drogę wyznaczają ludzie o otwartych sercach i umysłach, pragnący sięgać do korzeni, przekazywać wiedzę i umiejętności następnym pokoleniom, czerpiąc radość z uczestnictwa we wspólnym świętowaniu ocalania od zapomnienia tego, co najcenniejsze.

Kalendarz
grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content