IZBA PAMIĘCI W LIPSKU

[language-switcher]

Odwiedź Izbę Pamięci w Lipsku online


Zacznij zwiedzanie

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Dowiedz się więcej


Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Dowiedz się więcej

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Dowiedz się więcej

O projekcie

Mikroprojekt: Nr INT/EK/KAR/1/II/B/0160

Tytuł mikroprojektu: Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany.

14.11.2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gmina Narol a Obec Żupcany (Słowacja) na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektu polsko –słowackiego. Strony porozumienia uzgodniły, że Gmina Narol będzie partnerem wiodącym, zaś Obec Żupcany partnerem mikroprojektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.11.2017 r. w Siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2018 r. Mikroprojekt zakłada:

– budowę infrastruktury – dwie wiaty wystawiennicze i jedna wiata ekspozycyjna zarówno po stronie polskiej i słowackiej,

– warsztaty etnograficzne i rękodzielnicze po stronie polskiej i słowackiej,

– serwis e-muzeum – po stronie polskiej i słowackiej,

– wydanie i publikacja foldera promocyjnego i organizacja konferencji podsumowującej po stronie polskiej.

Działania po stronie Gminy Narol zostały zawężone do środowiska jednej miejscowości –Rudy Różanieckiej, która wielkością jest podobna do Obec Żupcany na Słowcji.

Koszt realizacji zadania – 128 326,16 euro

Wartość zadania po stronie Gminy Narol 71 226,85 euro

Dofinansowanie 82,92% – 59 061,30 euro

Wartość zadania po stronie Obec Zupcany 57 099,31 euro

Dofinansowanie 87,92 % – 50 201,71 euro

Termin realizacji mikroprojektu 31.05.2020 rok.

Uzasadnienie mikroprojektu

Problemem z jakim borykają się mieszkańcy partnerskich miejscowości to brak szczegółowej wiedzy na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Brakuje także miejsc i obiektów ogólnodostępnych, w których można prezentować różnorodność dorobku kulturowego, wsi i miasteczek pogranicza.

Polacy jak również Słowacy posiadają bogatą i wielokulturową historię oraz piękną, nieskażoną przyrodę, z której należy czerpać i uczyć się jej na nowo. Tradycja lokalna to wartość sama w sobie, dlatego należy przedsięwziąć odpowiednie działania aby przetrwała po obu stronach granic. Aby ochronić od zapomnienia oraz wzmocnić i rozwijać dziedzictwo regionów pogranicza, należy poszukiwać rozwiązań ponad granicami jednego państwa. Partnerstwo, współpraca oraz integracja to klucz do osiągnięcia sukcesu. Wyjście poza ramy i schematy działania pobudza do rozwoju partnerskich miejscowości. Dzięki realizacji projektu będzie możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy Polakami a Słowakami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Niniejszy projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom społeczeństw lokalnych na pograniczu polsko-słowackim.

Uzasadnieniem do realizacji mikroprojektu jest fakt, że na terenie Gminy Narol znajduje się regionalna izba pamięci, której zbiory chcemy umieścić w koncepcji e-muzeum w ramach niniejszego projektu. Po stronie słowackiej w miejscowości Zupcany znajduje się pałac dawnych właścicieli pochodzenia polskiego, w którym Słowacy chcą utworzyć izbę pamięci na wzór partnera polskiego. Dostępność mikroprojektu dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona poprzez umożliwienie im udziału w realizacji zaplanowanych zadań. Nie wyklucza się osób niepełnosprawnych wchodzących do grupy docelowej mikroprojektu. Przygotowane materiały informacyjne, zaproszenia, foldery, strony internetowe będą napisane językiem prostym i zrozumiałym oraz czytelną czcionką. Budowana infrastruktura nie będzie zawierać barier architektonicznych, wręcz powstaną udogodnienia w postaci podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykorzystywane do realizacji zadań środki transportu będą tak dobierane aby ułatwić transport osób niepełnosprawnych jeśli wejdą w skład grupy docelowej. Przy organizacji konferencji uwzględnione będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w szczególności: podjazdy, toalety, materiały konferencyjne w zależności od potrzeb.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Dowiedz się więcej

E-Muzeum


Izba Pamięci w Lipsku k. Narola znajduje się w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw.
św. Andrzeja Apostoła w dawnym budynku szkoły podstawowej przy ul. Mogiłek 1. Rozlokowana
na pierwszym piętrze budynku składa się z czterech sal. W skład dwóch z nich wchodzą zbiory
pochodzące z Izby Pamięci w Narolu Wsi, pieczołowicie gromadzone latami przez małżeństwo
miejscowych nauczycieli – społeczników, Państwa Jadwigę i Kazimierza Sitarz. Obecnie opiekę nad
zbiorami sprawuje sołtys wsi Lipsko P. Antoni Steczkiewicz, o dwie pozostałe dba pasjonat i
znawca tych terenów P. Wiesław Kołodziej z Lipia.
Historycznie Izba pamięci zawiera głównie zbiory pochodzące z XIX i XX wieku, ale
są też eksponaty dużo starsze, takie jak kule armatnie z czasów potopu szwedzkiego, fragmenty
ceramiki, krzemienie, minerały, skamieniałości, toporki i siekierki kamienne z wykopalisk
archeologicznych przeprowadzanych na tutejszym terenie w latach pięćdziesiątych XX wieku przez
ekspedycję prof. Jana Machnika.
Eksponaty muzealne pochodzą w większości od osób prywatnych, które nieodpłatnie
przekazały je do zbiorów muzeum. Warto tu wspomnieć o Fundacji Pro Academia Narolense,
której Izba zawdzięcza dużą ilość wartościowych eksponatów, takich jak choćby szabla
kawaleryjska z 1811 r., cykl obrazów o tematyce wojennej i broń z czasów II wojny światowej.
Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się sala dotycząca historii
Narola (wcześniejszego Florianowa) i XVIII – wiecznego pałacu rodu Łosiów, którego
właścicielem jest obecnie założyciel Fudacji Pro Academia Narolense. Po względem
geograficznym w Izbie Pamięci znajdują się muzealia pochodzące głównie z terenów Roztocza o
tematyce związanej z tymi terenami, jak choćby obraz Timora Csorby. W sąsiedniej sali tzw.
etnograficznej zwiedzający odnajdzie reprodukcje obrazów znanych malarzy, ale przede wszystkim
stare żelazka, kołowrotki, kołyskę, niecki, dzieże, stare zegary itp.
Bogactwo nagromadzonych eksponatów i urokliwe otoczenie muzeum skłaniają
turystów podążających szlakami Roztocza do częstego odwiedzania Izby Pamięci w Lipsku, która
jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

IZBA PAMIĘCI W LIPSKU

Lipsko ul. Mogiłek 1
37-610 Narol
czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30
Opiekunem obiektu jest: Krystyna Szajdecka tel: (16) 63 17 019
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie odwiedzin.

Zarezerwuj wizytę

Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content