Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie “Rocznego Programu Współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Narol lub prowadzą swoją działalność statutową na terenie Gminy Narol.

Opracowanie ostatecznej wersji programu będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności organizacji pozarządowych. Program ten określać będzie zasady, formy i zakres współpracy Gminy Narol oraz umożliwi zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzenia lub wspierania wykonywania tych zadań.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, a także formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Narol www.bip.narol.pl, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2020 r.:
1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,
2) osobiście poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
4) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie na adres urzędu: urzad@narol.pl

Wynik konsultacji będzie miał charakter opiniodawczy.

Projekt programu współpracy

Formularz uwag i wniosków

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content