Poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol

Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym, inwestycja ta zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność Miasta i Gminy Narol. Niniejszy projekt jest częścią kompleksowego programu uporządkowującego gospodarkę wodno-ściekową gminy Narol, przy czym pierwszym elementem tego programu było skanalizowanie i wybudowanie oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej.

Wybudowanie drugiej nowej oczyszczalni ścieków w Narolu spowoduje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, poprawę jakość wód rzeki Tanew, wód podziemnych, będących źródłem zaopatrzenia w wodę oraz umożliwi podłączenie nieskanalizowanych dotychczas miejscowości do systemu. Jest to inwestycja konieczna w świetle przyszłego rozwoju gospodarczego tego obszaru. Budowa nowej oczyszczalni w perspektywie kilkunastu lat zapewni zwrot planowanych nakładów inwestycyjnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych konieczne jest ze względu na wymagania Unii Europejskiej w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Narol, będzie realizowane dwuetapowo. Pierwszym etapem jest wybudowanie oczyszczalni ścieków.

W grudniu 2009 roku zakończono budowę oczyszczalni, z chwilą jej uruchomienia przyłączono istniejącą sieć kanalizacyjną w Narolu, przyłączono także nowo wybudowaną sieć w Narolu Wsi. Drugim etapem będzie rozbudowa systemu kanalizacji i sukcesywne podłączanie do oczyszczalni kolejnych miejscowości.
W roku 2010 planuje się przyłączyć do oczyszczalni Jędrzejówkę, Lipsko oraz Narol Miasto.
Celem projektu była budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków BIO-PAK w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki z oczyszczalni ścieków do rzeki Tanew o przepustowości Q d.śr. = 600 m3/d. Pozwoli to nie tylko na podniesienie standardu życia mieszkańców gminy (poprzez możliwość stałego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz dalsze ich oczyszczanie), ale dodatkowo przyniesie korzyści zwiększenia konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.
Projekt ma również na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleby, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także poprawę stanu zarządzania środowiskiem. Jednym z szczegółowych celów przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Narol, a także doprowadzenie do wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów europejskich w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Narol przyniesie także następujące rezultaty 91 podmiotów zostanie przyłączonych do nowej oczyszczalni ścieków, docelowo do oczyszczalni zostanie podłączonych ok. 6000 mieszkańców (miejscowości: Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łukawica, Narol miasto i wieś, Wola Wielka.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 114 949,22 zł netto (5 002 573,56 zł brutto). Podatek VAT nie jest dla Gminy Narol kosztem kwalifikowanym.
Kwota dofinansowania z MF EOG wynosi 3 497 706,84 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Project ,,Improvement of natural environment condition as well as investment attractiveness of Narol Community through construction of a sewage treatment plant”
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content