Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 16 maja 2011, dodał: Krzysztof Świętojański
IV Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny

             Gimnazjaliści zmierzyli się z ortografią ! W Gimnazjum w Narolu odbył się IV Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny Cudze chwalicie, swego nie znacie. 11 maja uczniowie reprezentujący siedem szkół gimnazjalnych z powiatu lubaczowskiego wykazywało się znajomością poprawnej polszczyzny i zasad ortografii... 

            W środę do Narola przyjechały trzyosobowe drużyny z gimnazjów powiatu lubaczowskiego: ZS w Dachnowie, ZS w Nowym Lublińcu, Gimnazjum w Horyńcu Zdroju, Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, ZS w Łukawicy, ZS w Rudzie Różanieckiej i Gimnazjum w Narolu. W sumie z dyktandem zmierzyło się 21 uczniów. Oprócz samych uczestników i ich opiekunów, szkoła gościła również Aleksandrę Bek - doradcę metodycznego języka polskiego, która ufundowała nagrody dla indywidualnych zwycięzców. Wyraziła ona swoje uznanie i wdzięczność dyrektorowi narolskiego gimnazjum Konradowi Nowoświatowi za eksponowanie znaczenia ortografii jako nieodłącznej cząstki kultury osobistej i wykształcenia oraz szerzenia kultury języka jako osnowy dziedzictwa narodowego.
           W tegorocznej edycji konkursu uczniowie zmagali się z bardzo trudnym tekstem dyktanda, co jednogłośnie potwierdzili poloniści ze wszystkich szkół, a o czym przekonali się sami uczestnicy. Wyrazy takie jak hardy przewodnik, żarzące słońce, wojaże, chuderlawy hipochondryk, chcąc nie chcąc i rad nierad, sprawiły uczniom spore kłopoty. Po poprawie prac, w której uczestniczyli wszyscy opiekunowie – poloniści, ogłoszono wyniki. Mistrzem ortografii zostałą uczennica Gimnazjum w Narolu Ewa Broszko, a pozostałe miejsca zajęli: Karolina Głaz (Łukawica), Gabriela Bury (Lubaczów Gimnazjum nr 2), Maciej Sosnowski (Dachnów), Aleksandra Woźna (Horyniec Zdrój).

         Klasyfikacja zespołowa przedstawia się następująco: 1. Narol, 2. Łukawica, 3. Horyniec Zdrój, 4. Lubaczów Gim. nr 2, 5. Dachnów, 6. Ruda Różaniecka, 7. Nowy Lubliniec.

          Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z pięknymi albumami i kalendarzami ukazującymi walory Roztocza. Natomiast zwycięzcy dodatkowo cenne nagrody książkowe, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, drużynowo piękne puchary. Wszyscy uczestnicy obiecali sobie spotkanie za rok, w kolejnej edycji konkursu.

Narolskie Centrum Informacji (NCI)