Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 16 maja 2011, dodał: Krzysztof Świętojański
Konferencja LGD podsumowująca projekt współpracy dziewięciu roztoczańskich gmin

             Roztocze ponad granicami ! W piątek 13 maja w Restauracji Pałacowa w Narolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy Lokalnych Grup Działania „Roztocze Tomaszowskie” i „Serce Roztocza” zatytułowany „Zapraszamy na Roztocze”. Celem projektu była promocja regionu oraz integracja pomiędzy grupami działania i branżą turystyczną.
 

              Na konferencję przybyli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz wójtowie i burmistrzowie gmin partnerskich. Uczestników powitał gospodarz Miasta i Gminy Narol - burmistrz Stanisław Woś, który podkreślił wyjątkowość projektu, łączącego dziewięć samorządów gminnych z dwóch sąsiadujących województw, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki takiej współpracy ponad granicami - powiedział burmistrz - Roztocze ma ogromną szansę na rozwój turystyki i gospodarki.

             Michał Basiński, koordynator projektu przedstawił zebranym efekty, trwających od początku roku działań. Dzięki projektowi wydany został informator turystyczny Roztocze 2011. Informator prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz zawiera praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. Kolejne działanie polegało na opracowaniu i instalacji 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów. W kwietniu partnerzy wzięli udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach na których we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami zaprezentowali region Roztocza mieszkańcom Małopolski.
             Inicjatywy i genezy powstania obu lokalnych grup przedstawili Jan Wójtowicz – Przewodniczący Rady LGD Roztocze Tomaszowskie i Zdzisław Zadworny – burmistrz Cieszanowa. Do zebranych specjalne listy gratulacyjne skierowali Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, w którego imieniu na konferencję przybyła Iwona Sikora z Urzędu Marszałkowskiego. W kolejnym punkcie programu spotkania Ewa Piwko-Witkowska, prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Barbara Broź, prezes LGD „Serce Roztocza” przedstawiły uczestnikom działalność swoich stowarzyszeń.

            Kulminacyjnym momentem konferencji było podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy LGD „Roztocze Tomaszowskie” i LGD „Serce Roztocza”. Dokument zakłada współpracę sześciu gmin powiatu tomaszowskiego: Bełżca, Krynic, Lubyczy Królewskiej, Suśca, Tarnawatki i gminy Tomaszów Lubelski oraz trzech gmin powiatu lubaczowskiego: Narola, Cieszanowa i Horyńca-Zdroju. Projekt, którego wartość wyniosła 175 158 złotych, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Narolskie Centrum Informacji (NCI)