Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 24 marca 2017, dodał: Robert Pinkowicz
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia o zamiarze ogłoszenia konsultacji społecznych uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji; trwających od 27.03 do 26.04. W ramach konsultacji przejęte zostaną dwie formy zbierania uwag z pośród wymienionych: spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.