Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 11 maja 2017, dodał: LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
Zaproszenie na otwarte spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

podejmowania działalności gospodarczej
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
inkubatora przetwórstwa lokalnego

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby prawne, osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków
w nowym okresie programowania 2014-2020.
Spotkania odbędą się w każdej gminie według tego harmonogramu.