Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 5 września 2017, dodał: Robert Pinkowicz
Gmina Narol uzyskała dofinansowanie na zakup i montaż u mieszkańców urządzeń OZE

Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje, że 29 sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wśród wybranych 14 wniosków (spośród 66) jest partnerski wniosek, w którego liderem jest Gmina Lubaczów pt.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. Projekt obejmuje montaż 936 instalacji fotowoltaicznych, 45 kotłów na biomasę oraz 135 powietrznych pompy ciepła na terenie partnerskich gmin u mieszkańców, którzy złożyli wcześniej deklaracje udziału w projekcie.

Na terenie Gminy Narol zaplanowano montaż 92 instalacji fotowoltaicznych, 2 pieców na biomasę 10 powietrznych pompy ciepła.

Całkowita wartość zadania to 15.800.871,25 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9.999.797,50 zł.

Obecnie gminy przygotowują niezbędne dokumenty do podpisania umowy dofinasowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy, która dostarczy i zamontuje urządzenia. Planuje się zakończyć prace instalacyjne do 30 września 2018.

Jednym z niezbędnych dokumentów do dalszej realizacji projektu jest umowa pomiędzy gminą, a mieszkańcami. Stąd też, zwracam się z prośbą do mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o zgłaszanie się do Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokój nr 6, do Pana Roberta Pinkowicza, od 7 do 22 września br. w godz. 7.30-15.30 w celu podpisania ostatecznej umowy na realizację projektu.