Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 31 października 2017, dodał: Krzysztof Karaś
Nowa siłownia zewnętrzna na Rudzie Różanieckiej

Integracja i aktywizacja mieszkańców Rudy Różanieckiej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej to nazwa zrealizowanego zadania na rzecz społeczności wsi. Mieszkańcy Rudy Różanieckiej w szczególności członkowie Grupy Odnowy Wsi opracowali Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Ruda Różaniecka, w której zostały zapisane działania na rzecz społeczności wiejskiej. Jednym z zadań było wykonanie siłowni zewnętrznej. Gmina Narol dokonała zakupu urządzeń, a mieszkańcy samodzielnie zamontowali poszczególne elementy siłowni. Na wyposażenie składa się 9 przyrządów do ćwiczeń różnych partii mięśni, w tym przyrządy do koordynacji ruchowej.

Należy podkreślić, że realizacja projektu przyczyniła się do integracji i aktywizacji mieszkańców. W realizację zadania zaangażowali się członkowie Grupy Odnowy Wsi, OSP, Rada Sołecka, Sołtys, Radni Rady Miejskiej oraz miejscowa Szkoła Podstawowa. W realizację włączyli się również lokalni przedsiębiorcy użyczając sprzętu i służąc doświadczeniem oraz pomocą podczas montażu urządzeń. Wszyscy wspólnym działaniem przyczynili się do osiągnięcia celu zadania jakim było wykonanie siłowni zewnętrznej.

Promocją efektów realizacji zadania zajęła się Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej i w dniu 20 października br. jej uczniowie zaprezentowali ćwiczenia na przyrządach. Dodatkowym elementem promocyjnym wydarzenia był pokaz tańca dziewcząt z VII klasy. Na otwarcie siłowni przybyli mieszkańcy Rudy Różanieckiej i pod okiem młodzieży szkolnej oraz nauczycieli WF ćwiczyli na nowych przyrządach.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Gmina Narol pozyskała środki w kwocie 10 000,00 zł z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Wartość całkowita zrealizowanego zadania to prawie 23 000,00 zł, a wkład własny gminy wyniósł ok. 13 000,00 zł