Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 31 października 2017, dodał:
Raport końcowy z realizacji zadania publicznego pn.: „Rowerowa trasa turystyczna szklakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo” współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Rowerowa trasa turystyczna szklakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo” było realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w okresie od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. w ramach umowy z Województwem Podkarpackim z dnia 28.04.2017 r.

Do pobrania: