Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 13 listopada 2017, dodał: Marcin Wilczyński
Podsumowanie ankiety

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem zmiany nr 1/2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol (na podstawie uchwały nr 176/XX/2016 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 7 października 2016 r.) zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Celem badania było poznanie Państwa opinii w zakresie wprowadzanej zmiany studium, potrzeb i oczekiwań co do rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego na terenie gminy Narol. Wyniki badania można zobaczyć tutaj: