Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 15 listopada 2017, dodał: Krzysztof Świętojański
Narol i Tokaj miastami partnerskimi

       W piątek delegacja Gminy Narol na czele z Burmistrzem Stanisławem Wosiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Narolu Krzysztofem Szawarą udała się na Węgry, do znanego na całym świecie miasta Tokaj. Celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej, którą parafowali burmistrz miasta Tokaj – Posta Gyorgy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Narol Stanisław Woś. Umowę z Tokajem podpisała w tym dniu również Gmina Młynica na Słowacji, z którą Narol już wcześniej nawiązał współpracę…

        Istotą współpracy miast partnerskich jest wspólne rozwijanie swoją polityki regionalnej i dotyczy współpracy kulturalnej, pogłębiania przyjaznych stosunków i ułatwiania kontaktów między mieszkańcami. W umowie ramowej strony zwróciły również uwagę, że przedkładane będą wspólne projekty do Funduszu Wyszehradzkiego, ale priorytetem będzie promocja turystyki, edukacji, rozwoju społecznego, innowacji i przedsiębiorczości.