Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 24 listopada 2017, dodał: Rafal Steczkiewicz
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 oraz z 2017 r. poz. 573.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy p.n.:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do filii zamiejscowej w Oleszycach Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w roku 2018”.

Do pobrania: