Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 29 stycznia 2018, dodał: GOK Narol
Spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich

6 stycznia, w sobotnie popołudnie odbyło się XII Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich gminy Narol. Miejscem biesiady była świeżo wyremontowana świetlica wiejska w Hucie Różanieckiej. Podniosły nastrój wydarzenia potęgowała obecność licznie przybyłych gości, którzy swoim przybyciem zaszczycili organizatorów oraz docenili działalność wszystkich kobiet zrzeszonych w KGW.

Gospodarzem spotkania była pani Maria Płazio, przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, która czuwała nad częścią oficjalną. Serdecznie powitała gości oraz koleżanki z kół. Wśród zebranych nie zabrakło: Dziekana Dekanatu Narolskiego –ks. Juliana Leńczuka, Proboszcza parafii w Hucie Różanieckiej ks. Piotra Lizakowskiego, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Lucjana Kuźniara, Starosty Powiatu Lubaczowskiego, Pana Józefa Michalika, Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Pana Stanisława Wosia, Radnej Rady Powiatu Lubaczowskiego, Pani Doroty Wróbel, Radnego Rady Powiatu Lubaczowskiego, Pana Stanisława Strumidły, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Narolu, Pana Krzysztofa Szawary, Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Narol, Pana Daniela Lombra, Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, pana Mariusza Franta, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, Pani Marleny Wiciejowskiej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej, Pani Marii Kudyby, Skarbnika Miasta i Gminy Narol, Pani Małgorzaty Ważnej, Radnego Rady Miejskiej w Narolu, Pana Pawła Fariona, Radnego Rady Miejskiej w Narolu, Jana Krzyszychy, Sołtysa Huty Różanieckiej, Pana Wojciecha Luchowskiego, Pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień, Pani Krystyny Szajdeckiej, Członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Moniki Rybki, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej, Pana Grzegorza Harasa oraz Prezesa OSP w Hucie Różanieckiej Pana Franciszka Skibińskiego.

Po oficjalnym powitaniu zaproszonych, ksiądz Piotr Lizakowski zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. Następnie pierwsze słowa wszelkiej pomyślności popłynęły z ust Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Lucjana Kuźniara, który docenił pracę społeczną Koła Gospodyń Wiejskich, ich zaangażowanie we wszelakie prace społeczne dla swoich małych Ojczyzn. Ponadto nawiązywał do Smaków Roztocza, które wpisują się do Dziedzictwa Kulinarnego Regionu. Po Wicemarszałku głos zabrał Burmistrz, Pan Stanisław Woś, który w pięknych i ciepłych słowach podziękował paniom z wszystkich narolskich KGW za pracę w większych i mniejszych inicjatywach społecznych. Podkreślił ich pracę społeczną, która częstokroć odbywa się kosztem rodziny i domu. Praca, która nie ma odzwierciedlenia w finansach, wymaga wielu wyrzeczeń, a równocześnie stanowi nieocenione wsparcie i pomoc dla gminy Narol. Następnie wystąpiła Pani Dorota Wróbel, która w imieniu Rady Powiatu Lubaczowskiego złożyła wszystkim życzenia świąteczne, pełne ciepła, serdeczności i wiary w lepsze jutro. Natomiast Pan Starosta, Józef Michalik wyraził wdzięczność za zaproszenie,

Galeria zdjęć:
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 1