Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 6 marca 2018, dodał: LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
Zaproszenie na spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków i zasad ubiegania się
o dofinansowanie w ramach:            
•    Projektów Grantowych w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego
•    inkubatora przetwórstwa lokalnego

Na spotkania w ramach projektów grantowych zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP.

W ramach projektów grantowych można otrzymać środki finansowe na realizację m.in. konferencji, szkoleń, warsztatów, festynów, akcji społecznych przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego.

Na spotkania w ramach inkubatora przetwórstwa lokalnego zapraszamy osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Spotkania odbędą się w każdej gminie według poniższego harmonogramu: