Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 8 marca 2018, dodał: Rafał Steczkiewicz
Podkarpacki E-senior

Gmina Narol informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Podkarpacki E-Senior” w ramach działania szkoleniowego na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Za pośrednictwem Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2018 r. zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać wstępną chęć udziału w projekcie, w ramach którego zdobędą umiejętności cyfrowe w zakresie podstawowej obsługi urządzeń, tj. komputer, tablet, smartphone, korzystania z internetu oraz będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług.

Osoby zainteresowane bezpłatnym szkoleniem oraz chcące uzyskać szczegółowe informacje mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy w Narolu osobiście (pok. nr. 6), bądź telefonicznie pod nr telefonu: 016 631-70-87 (wew.25).

Przewiduje się 15 spotkań 4 godzinnych z zakresu kompetencji cyfrowych (1 lub 2 razy w tygodniu) oraz po ich zakończeniu 3 spotkania animacyjne 2 godzinne, mające na celu utrwalenie przez odbiorców zdobytych podczas szkoleń umiejętności, a ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo następujący rodzaj wsparcia:

Okres realizacji projektu 01.03.2018 – 28.02.2021. Przewidzianych jest 6 edycji (30 grup szkoleniowych/edycję w całym województwie)-1 gr. szkoleniowa to ok.10 osób. 1 edycja przewidywana jest na III kwartał 2018r. Rekrutacja do I edycji projektu będzie prowadzona na przełomie maja i czerwca 2018.

Wnioskodawcą projektu będzie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przy współpracy z Gminą Narol.