Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 27 marca 2018, dodał: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
Nowa oferta pożyczek unijnych dla przedsiębiorców z woj. podkarpackiego.

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego
Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

POŻYCZKA Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej
Podstawowe parametry produktu:

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
Kontakt:
17/ 788 18 59
17/ 788 18 62
17/ 788 18 65
17/ 788 18 61

Zapraszamy na  naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty