Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 30 sierpnia 2018, dodał: Robert Pinkowicz
Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Płazowie i przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej

W dniu 29 sierpnia 2018 Gmina Narol podpisała umowę na budowę kanalizacji w Płazowie i przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej. Na te właśnie zadania Gmina Narola otrzymał ponad 7 mln 600 zł z RPO 2014-2020. Podpisy pod umową o dofinansowaniu złożyli wicemarszałek Maria Kurowska oraz Piotr Pilch, członek zarządu oraz ze strony Gminy Narol Małgorzata Ważna – Skarbnik Miasta i Gminy Narol oraz Burmistrz Miasta i Gminy - Stanisław Woś.

Prace budowlane rozpoczną się już w roku 2018 i potrwają aż do końca grudnia przyszłego roku. W ramach projektu zwiększy się przepustowość oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej z obecnych 447 m3/d do 500 m3/d, a miejscowość Płazów zyska ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym  6422 m sieci grawitacyjnej i 3901 m sieci ciśnieniowej. Dodatkowo powstaną również 3 pompownie ścieków, 250 studzienek oraz 3379 m przykanalików. Do nowej sieci przyłączonych zostanie 130 domów i 4 podmioty usługowe.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie ponieważ kanalizacja sanitarna w Płazowie rozwiąże nam problem gospodarki wodno-ściekowej w tej miejscowości, a oczyszczalnia ścieków w Rudzie Różanieckiej, która wymaga natychmiastowej modernizacji będzie przebudowana i zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków na długie lata. Obecną oczyszczalnię wybudowano wg. czeskiej już przestarzałej technologii,  bez separatora piasku i z reduktorem metalowym. Oczyszczalnia zaczyna stanowić zagrożenie dla środowiska w sytuacji wystąpienia awarii reaktora głównego.

Dofinansowanie, które wynosi dokładnie 7 611 362,52 zł, to pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji wynosi 12 116 155,99 zł. Wkład własny gmina zabezpieczyła na poziomie 4 504 793,47 zł.
 

Galeria zdjęć:
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 1