Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 7 września 2018, dodał: Robert Pinkowicz
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku już korzysta z nowej sali wielofunkcyjnej.

        W Lipsku oddano do dyspozycji podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy nową salę wielofunkcyjną. Celem głównym projektu pn. ,,Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku" była poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę budynku ŚDS w Lipsku wraz z salą i boiskiem do siatkówki. Ta inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej). Całość inwestycji zamknęła się kwotą 960 939,47, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej to 786 198,54 zł...

       Projekt swym zakresem obejmował rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o budynek Sali wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do piłki siatkowej. Projekt odpowiada na potrzeby podopiecznych ŚDS, ich rodzin oraz opiekunów. Budynek sali wielofunkcyjnej połączony został z budynkiem Domu łącznikiem. Całkowita powierzchnia zabudowy budynku sali, zaplecza wraz z łącznikami wynosi 514,47 m2, z czego powierchnia użytkowa wynosi 420,16 m2. Wysokość Sali wynosi 7 m, a kubatura: 3 096,77 m3. Budynek wyposażono w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, grawitacyjną, gazową i alarmową. W sali będą się odbywać zajęcia ruchowe z zakresu: rehabilitacji, sportu oraz zajęcia służące integracji społecznej podopiecznych, zakresu zajęć artystycznych oraz kulturalnych. Sala wielofunkcyjna będzie także wykorzystywana podczas spotkań grupowych np. przy okazji organizacji wydarzeń związanych ze świętami itp.