Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 7 września 2018, dodał: Adolf Adamek
Droga z Huty Złomy do Łówczy oddana do użytku…

W ostatnim dniu sierpnia oddano do użytku odcinek drogi łączącej Hutę Złomy z Łówczą o długości 1930 metrów. Inwestycja została sfinansowana ze środków Budżetu Państwa, Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz środków Gminy Narol. Odcinek tej drogi od wielu lat znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Oddanie tego odcinka w dużym stopniu usprawni i skróci dojazd mieszkańcom Łówczy do Narola, skróci odległość do Lubaczowa mieszkańcom Huty Złomy, Woli Wielkiej i Dębin….

       W dniu 31.08.2018r. komisja odbiorowa dokonała odbioru odcinka drogi powiatowej nr 1641 R Lipsko –Huta Złomy w km 3+860 do 5+790. Koszt inwestycji zamknął się kwotą:1 267 902,20 zł. W ramach prac wykonano ponadto dojazdy do pol z przepustami oraz po obu stronach wykopano lub usprawniono rowy odprowadzające wodę.

     W trakcie realizacji znajduje się również odcinek tej samej drogi powiatowej w miejscowości Jędrzejówka w km 1+ 335 do 1+645 o długości 310m. Zadanie to finansowane jest przez Starostwo Powiatowe i Gminę Narol w stosunku 50/50%.Wartość tego zadania opiewa na kwotę 132 tys. zł.