Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 7 września 2018, dodał: Andrzej Kołodziej
Dzienny dom Senior+

Gmina Narol pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokość 300 tys. zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Jędrzejówka w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w edycji 2018 r.

Do pełnienia funkcji „Dziennego Domu Senior+” gmina przeznaczyła budynek po dawnej szkole podstawowej w miejscowości Jędrzejówka, który od sierpnia br. przechodzi gruntowną modernizację by od stycznia 2019 r. był gotowy do przyjęcia 15 osób starszych potrzebujących pomocy.
Nowotworzona placówka, zapewni osobom starszym, samotnym z terenu gminy realizację podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w codziennych czynnościach, oraz usług wspomagających dostosowanych do poszczególnych potrzeb seniorów wraz z ciepłym posiłkiem. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin dziennie. Zasady funkcjonowania i organizację Dziennego Domu „Senior+” określi Burmistrz Miasta i Gminy Narol oraz Rada Miejska w Narolu zgodnie z zapisami programu.

Do dyspozycji seniorów będzie kilka odpowiednio wyposażonych sal m. in. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożycia posiłku,
pomieszczenie do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Całkowity koszt utworzenia i wyposażenia placówki wynosi ponad 614 tys. zł.

Galeria zdjęć:
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3
  • Zdjęcie 4