Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 17 września 2018, dodał: Krzysztof Karaś
E-płatności, e-dziennik, e-podatki, e-rada – nowe usługi elektroniczne..

W pierwszym półroczu br Gmina Narol wraz z 4 partnerami z powiatu Lubaczowskiego realizowały projekt „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego”. Głównym celem określonym w projekcie jest: „podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”, który został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, do których należą między innymi:

Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania procesów obsługi wniosków elektronicznych, automatyzacji części czynności wykonywanych przez urząd, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz dała możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną poza godzinami pracy urzędu.

W ramach projektu została wdrożona e-platforma, na której można w łatwy sposób uzyskać informacje dotyczące wszystkich usług objętych projektem, m.in.: e-dziennik (szkoły), elektroniczne opłaty podatków i opłat za odpady, e-usługi zaświadczeń oraz elektroniczna obsługa Rady Miejskiej. Zmodernizowano również strony szkół oraz BIP urzędu dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG 2.0). Zakupiono również tablety (e-rada), serwer i urządzenia sieciowe UTM.

Całkowity koszt projektu dla Gminy Narol wyniósł 498 446,43 PLN z czego 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Każda osoba, która chciałaby skorzystać z w/w e-usług musi założyć Profil Zaufany na stronie https://epuap.gov.pl.

Linki: