Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 21 września 2018, dodał: Andrzej Kołodziej
Powstają nowe wiaty dla turystów i mieszkańców.

Gmina Narol realizuje operację pt. „Budowa czterech wiatr z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol". W ramach realizacji zadania powstaną cztery takie same wiaty grillowe oraz pomosty w miejscowościach Lipie, Narol (Młynki), Płazów i Ruda Różaniecka. Wiaty będą wykonane z drewna na podmurówce z kamienia, dach pokryty blachą. Na wyposażenie każdej z wiat składa się: grill murowany z kamienia, stoły i ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna oraz zestaw fotowoltaiczny do ładowania telefonów komórkowych. Przy wiatach będą się znajdować drewniane pomosty zlokalizowany przy zbiornikach wodnych w Lipiu i Płazowie oraz przy rzekach w Narolu (Młynkach) i Rudzie Różanieckiej.

Celem realizowanego zadania jest kanalizowanie czyli regulowanie ruchu turystycznego oraz ochrona i promocja walorów przyrodniczych poszczególnych miejscowości. Ogólnodostępny i nieodpłatny charakter wiat przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego. Z uwagi na fakt, że na terenie każdej miejscowości objętej niniejszym zadaniem znajdują się rośliny i zwierzęta chronione, budowane wiaty z pomostami będą mieć charakter edukacyjny dla młodzieży szkolnej i turystów. Budowana infrastruktura turystyczna przyczyni się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowanych wjazdów na tereny chronione, na których często dochodzi do zaśmiecania i nielegalnego rozpalania ognisk.

Operacja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020" Koszt realizacji operacji – 284 697,81 zł dofinansowanie max 85% i wynosi 241 901,00 zł

Do pobrania: