Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 2 stycznia 2019, dodał: Krzysztof Świętojański
Tłumy mieszkańców na dniu otwartym Domu Dziennego Senior+ w Jędrzejówce.

Z inicjatywy Burmistrza Narola Grzegorza Dominika w niedzielę zorganizowano dzień otwarty dla zainteresowanych mieszkańców, powstającego w Jędrzejówce Domu Dziennego Senior+. Zanim placówka zacznie funkcjonować, można było na własne oczy zapoznać się z warunkami w ośrodku oraz uzyskać informacje o kryteriach dotyczących przyjęć i zasadach funkcjonowania oraz planowanych usługach…

        Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Dzień Otwarty zorganizowany w Domu Seniora w Gminie Narol. Przez kilka godzin odwiedziła go rzesza osób, które chciały na własne oczy zapoznać się z placówką, jej warunkami oraz poznać kryteria i zasady przyjęć. Przybyłych witał Burmistrz Narola Grzegorz Dominik, który wraz z pracownikami Urzędu odpowiadał na wszystkie zadawane pytania… Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Narolu zostały przyjęte dwie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ (Uchwała Nr 26/IV/2018) oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" (Uchwała nr 27/IV/2018).

Narolskie Centrum Informacji NCI