Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 29 stycznia 2019, dodał: Krzysztof Karaś
ARiMR: Ułatwienia w dotacjach na małe przetwórstwo

Od 31 stycznia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Chodzi o działanie "wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które jest finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od tego roku z oferty mogą skorzystać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania teraz wynosi 500 tys. zł, została podniesiona z 300 tys. zł.

O dofinansowanie mogą także ubiegać się rolnicy rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 100 tys. zł.

Pieniądze można otrzymać na m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Dla rolników zajmujących się rolniczym handlem detalicznym rozszerzono katalog dotacji m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono ułatwienia zmniejszające obciążenia administracyjne na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą musieli przedłożyć dotychczas wymaganych przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Agencja będzie przyjmowała wnioski do 1 marca. br.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.