Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 4 lutego 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich

Burmistrz Miasta i Gminy Narol w dniu 30 stycznia 2019 r. wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Narol.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o zwołaniu zebrania wiejskiego dla danego sołectwa dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zostanie podane do wiadomości mieszkańców, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Termin i miejsce przeprowadzenia wyborów, dla każdego z sołectw:

Lp. Nazwa sołectwa Miejsce zebrania Termin zebrania
1 Łówcza Świetlica wiejska 10.02.2019 r. godz. 17.00
2 Łukawica Świetlica wiejska w Bieniaszówce 11.02.2019 r. godz. 17.00
3 Jędrzejówka Świetlica wiejska 12.02.2019 r. godz. 18.00
4 Narol Gminny Ośrodek Kultury w Narolu 13.02.2019 r. godz. 18.00
5 Kadłubiska Świetlica wiejska 14.02.2019 r. godz. 18.00
6 Huta Złomy Świetlica wiejska 15.02.2019 r. godz. 17.00
7 Płazów Świetlica wiejska 16.02.2019 r. godz. 18.00
8 Wola Wielka Świetlica wiejska 17.02.2019 r. godz. 17.00
9 Chlewiska Świetlica wiejska 18.02.2019 r. godz. 18.00
10 Lipie Świetlica wiejska 20.02.2019 r. godz. 18.00
11 Dębiny Świetlica wiejska 21.02.2019 r. godz. 17.00
12 Narol-Wieś Świetlica wiejska 22.02.2019 r. godz. 17.00
13 Lipsko Świetlica wiejska 24.02.2019 r. godz. 18.00
14 Ruda Różaniecka Świetlica wiejska 26.02.2019 r. godz. 18.00
15 Huta Różaniecka Świetlica wiejska 27.02.2019 r. godz. 18.00
16 Podlesina Świetlica wiejska 28.02.2019 r. godz. 17.00


Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Narol (plik pdf)