Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 27 lutego 2019, dodał: Robert Pinkowicz
"Fundusz Usług Rozwojowych" - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu IV naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również do osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę (na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło) na terenie subregionu przemyskiego.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane w szczególności na:

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8 000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

Formularze zgłoszeniowe w ramach IV naboru do projektu można składać
od 18.02.2019 r. do  08.03.2019 r.

Przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy także na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl