Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 1 marca 2019, dodał: Krzysztof Karaś
"Cenne kwalifikacje" - możliwość skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Cenne kwalifikacje", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:


W ramach projektu
oferujemy:

Zapewniamy:

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Biuro projektu:
ITEB Beata Mierzejewska
ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
cennekwalifikacje@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 698 693 340