Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 4 marca 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Zakończyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Narol

Znamy już nazwiska wszystkich sołtysów Gminy Narol. Wybory zakończyły się w piątek (28 lutego 2019 r.) w Podlesinie. Wszystkim sołtysom w codziennej pracy pomagać będą 5 osobowe Rady Sołeckie. Przypomnijmy, że każde z 16 sołectw jest jednostką pomocniczą Gminy Narol.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Narol wydał zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Narol, w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 10 lutego do 28 lutego 2019 r. W trakcie zebrań mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023.

Zebrania sprawozdawczo - wyborcze przeprowadzono w 16 sołectwach. Zmiany sołtysów dokonano w 9 sołectwach tj. Łówcza, Łukawica, Lipie, Narol-Wieś, Jędrzejówka, Płazów, Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka i Podlesina, a w 7 sołectwach mandat powierzono ponownie tym samym osobom. Ponadto mieszkańcy dokonali wyboru nowych rad sołeckich. Rady sołeckie, zgodnie ze statutami sołectw liczą 5 osób.

Przez najbliższe 4 lata mandat sołtysa pełnić będą:

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim życzymy wytrwałości i skutecznej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.