Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 14 marca 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Uroczyste wręczenie promes dla samorządów województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 06.03.2019r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla samorządów województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy wręczali Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Gmina Narol otrzymała promesy na zadania pod nazwą :1.Przebudowa drogi gminnej do Huty Złomy nr dz. ewid.594/2, 594/4 w km 0+000-0+ 970 w miejscowości Huta Złomy, 2.Przebudowa drogi gminnej do Dolinek nr dz. ewid. 16/2,541w km 0+000 - 1+025 w miejscowości Huta Złomy, 3.Przebudowa drogi gminnej Poprzeczka nr dz.ewid.1200 w km 0+000- 1+545 w miejscowości Łówcza, 4.Przebudowa drogi gminnej nr105160R Jędrzejówka- Garby w km 0+000- 0+695 w miejscowości Jędrzejówka, 5.Przebudowa drogi gminnej nr 105181R Zagrody Majdan w km 0+875-2+560 w miejscowości Lipie. Gmina Narol otrzymała łącznie promesy w wysokości 1 450 000,00zł