Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 20 maja 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – nabór wniosków od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Agncja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomoc jest przeznaczona dla właścicieli lasów, będących osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć następujące dokumenty:

W jednym wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym planem inwestycji.

Właściciel lasu będzie mógł dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy:

Do pobrania: