Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 25 czerwca 2019, dodał: Narolskie Centrum Informacji
AMBASADORZY ENGLISH TEACHING z Narola

        W Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przez niemal dziesięc miesiecy realizowany był AUTORSKI PROJEKT "SZLIFUJ JĘZYK ANGIELSKI”, realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Koordynatorem projektu była Krystyna Gaczoł - nauczyciel języka angielskiego w miejscowej szkole, pełniąca jednocześnie rolę Ambasadora Programu English Teaching...

     Program English Teaching to największy w Polsce program edukacyjny promujący naukę języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi. Program ten wspiera rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego, a równocześnie wpływa na wyrównanie szans edukacyjnych, wspierając finansowo w formie grantów nowatorskie pomysły mające na celu poprawę znajomości języka angielskiego.

        Projekt SZLIFUJ SWÓJ ANGIELSKI był realizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu od 1 września 2018 roku do 20 czerwca 2019 roku dzięki grantowi otrzymanemu w kwocie 10.000 zł z Programu English Teaching Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
       Na realizację projektu otrzymaliśmy 10.000 zł, które sfinansowały nagrody dla uczestników organizowanych w szkole konkursów, warsztaty z native speakers i lektorką ze szkoły językowej z Warszawy, drobne pozycje do istniejącej biblioteczki językowej, materiały papiernicze, transport beneficjentów projektu na warsztaty do Krasnegostawu, poczęstunki, wstęp do kina, dofinansowanie wycieczki do Londynu i koszt pobytu na Językowej Zielonej Szkole. Koordynowanie projektu oraz przeprowadzenie 80 godzin zajęć pozalekcyjnych wykonano w ramach wolontariatu.
        W projekcie wzięło udział 32 uczniów z klas 7 i 8 zajęcia odbywały się po lekcjach w dwóch grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. Uczestnicy projektu uczestniczyli w różnorodnych aktywnościach językowych dostosowanych do ich poziomu zdolności, zainteresowań i wieku. Stworzono im warunki to praktycznego wykorzystania umiejętności językowych podczas zajęć pozalekcyjnych, warsztatów językowych, konkursów, imprez środowiskowych, wycieczki do Londynu i Językowej Zielonej Szkoły. Projekt nie tylko z nazwy stanowił idealny sposób na kontakt z żywym językiem i podszlifowanie znajomości języka angielskiego.

         Projekt miał na celu rozwijanie zainteresowań językowych i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych jego uczestników, przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania umiejętności językowych i wiedzy o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych zarówno na egzaminie, w konkursach, jak i w sytuacjach życia codziennego. Ponadto wszystkie działania projektowe koncentrowały się na rozbudzaniu świadomości językowej i wrażliwości kulturowej.
       Projekt był realizowany w następujących formach:
     1. 80 godzin zajęć językowo - kulturowych, których głównym celem było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów, a ponadto rozwijanie wszystkich kompetencji językowych i poszerzenie wiedzy w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Podczas zajęć projektowych uczniowie uczyli się poprzez gry i zabawy językowe, TIK oraz role-play. Do inicjowania rozmów wykorzystywano autentyczne materiały w formie podcastów, krótkich filmów, piosenek, kart obrazkowych, dostępnych aplikacji językowych, a także w formie Escape Room. Tworzono gazetki i prezentacje multimedialne o krajach anglojęzycznych.
     2. Wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez udział w konkursach: wojewódzkim, gminnym i międzyregionalnym oraz The Big Challenge i quizach w celu promocji talentów naukowych.
     3. Lekcje online z rówieśnikami z Kenii w ramach Międzynarodowego Projektu Humanitarnego „Face to Face ze światem – rozmawiasz i pomagasz”.
     4. Warsztaty kulturowo-językowe z Nauką Bez Granic ‘English and Rap Halloween is coming’ oraz ‘English and Rap Thanksgiving’ z Amerykaninem Jasonem R Levin, raperem, trenerem i nauczycielem języka angielskiego.
     5. Warsztaty językowe z lektorką szkoły językowej Little Britain z Warszawy oraz cykl spotkań „Z angielskim za pan brat” z absolwentami naszej szkoły pokazał, że nauka języka może być pasją.
     6. Udział w imprezach środowiskowych WOŚP i Dzień Talentów, Dniu Języków Obcych i Festiwalu Piosenki Angielskiej w celu prezentacji i promocji talentów językowo - artystycznych naszych uczniów.
    7. Organizację wyjazdu do kina na film anglojęzyczny „Tolkien”, Święta Dziękczynienia, wieczoru potyczek językowych i wycieczki do Londynu.
     8. Udział w koncercie Biura Wirtuoz „Na celtycką nutę” doskonale wkomponował się w założenia projektu, przybliżył urok i historię muzyki celtyckiej, instrumenty i taniec.
     9. Integracja lokalnych środowisk szkolnych poprzez angażowanie uczniów z innych szkół w organizowane aktywności, takie jak wyjazd na warsztaty językowe, konkursy czy wycieczkę do Londynu.
      10. Zwieńczeniem projektu był wyjazd na Językową Zieloną Szkołę do Okuninki nad Jeziorem Białym. W programie: udział w warsztatach językowych z Brytyjczykiem R. Lewis., zwiedzanie Włodawy- Miasta Trzech Kultur i aktywny wypoczynek.
      11. Na zakończenie projektu zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami uczestników projektu.

         W wyniku realizacji projektu zaobserwowano u uczestników zwiększenie zainteresowania nauką języka angielskiego, wzrost poziomu umiejętności językowych i uświadomienie realnych korzyści płynących z nauki języka. Podczas zajęć projektowych kształtowane były: wszystkie kompetencje językowe z naciskiem na mówienie, wiara we własne możliwości, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za powierzone zadania, potrzeba systematycznej pracy z wykorzystaniem bogactwa możliwości Internetu i sposobów nauki języka.
        Wszystkie działania projektowe stanowiły doskonałe uzupełnienie programu nauczania języka angielskiego, dawały możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności językowych lub pracy nad ich poprawą, a w konsekwencji oferowały różnorodne spektrum weryfikacji zdobytych umiejętności językowych w praktyce.
         Przeprowadzona ankieta ewaluacyjna projektu wskazuje jednoznacznie na ogromną satysfakcję uczniów wynikającą z udziału w projekcie i zadowolenie z wszystkich zorganizowanych aktywności. Największą popularnością cieszyły się gry i zabawy, atmosfera zajęć, warsztaty językowe i wszystkie wyjazdy.
        Aktywne metody, liczne aplikacje, programy, i blogi, które wskazywał prowadzący umożliwiały wszystkim uczniom sukces. Każdy uczestnik skorzystał tyle, ile chciał. Jak mówi chińskie przysłowie: „Nauczyciel otwiera drzwi, ale uczeń musi przejść przez nie sam.”
         Założone i sprawdzone działania projektowe będą kontynuowane w kolejnych latach pracy.