Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 4 września 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „informatyk”

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) na stanowisku:

 1. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego:
  - przy wykształceniu średnim wymagany jest trzyletni staż pracy;
  - przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań) na stanowisku:

 1. Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymywanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 2. Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji samorządowej.
 3. Znajomość oprogramowania Bestia, Źródło, Proton, FK Podatki, Płace (Firmy SOftres).
 4. Znajomość systemów: Ubuntu Linux, Windows Serwer, Active Directory, Xen Server, Hyper-V, VMware, baz danych: Firebird, MS SQL
   

Więcej na stronie BIP