Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 24 września 2019, dodał:
Prelekcja historyczna i koncert podczas obchodów w Narolu

        W piątek 20 września w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym odbyła się prelekcja historyczna Henryka Wolańczyka „Spotkania z historią - Walki na Ziemi Narolskiej w 1939 r.”, połączona z koncertem zespołu z Domu Seniora w Jędrzejówce oraz chóru Tanew Narola…

        Na wieczornym spotkaniu z historią Henryk Wolańczyk – emerytowany nauczyciel, narolski regionalista, badacz historii i publicysta przedstawił mniej znane wątki czasu września 1939 roku w Narolu. Zebrani mogli poznać spisane relacje uczestników tamtych walk, opisy przemarszu i dowiedzieć się o zwykłych ludzkich, żołnierskich problemach jakie napotykali uczestnicy tamtych wrześniowych wydarzeń na terenach Narolszczyzny.
        Po prelekcji na scenie wystąpił zespół z Domu Seniora w Jędrzejówce, który zaprezentował niezwykłe pieśni żołnierskie, partyzanckie i  ludowe. Biały śpiew we wnętrzu dawnej cerkwi stworzył niezwykły klimat, oddając doskonale męstwo, ale i smutek żołnierzy-bohaterów oraz ich matek opłakujących Synów Ojczyzny. Na zakończenie wystąpił chór Tanew z Narola, który zaprezentował znane i lubiane pieśni patriotyczne i partyzanckie, zapraszając zebranych do wspólnego śpiewania.