Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 12 grudnia 2019, dodał:
Nowy parking w Lipsku

        W sołectwie Lipsko oddano do użytkowania parking. W centrum miejscowości powstało trzydzieści miejsc parkingowych /w tym dwa dla osób niepełnosprawnych/. Do wykonania parkingu użyto kostki brukowej, a całość powierzchni parkingowej wynosi obecnie 1032,6 m2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i posiada dwa wjazdy i jeden wyjazd...

Od wielu lat wyczekiwana inwestycja ma wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców, bowiem ulokowana jest w centrum miejscowości - obok parku i miejscowego kościoła parafialnego. Dodatkowo powstał już wstępny zarys zagospodarowania terenu obok parkingu, tak by służył on również turystom odwiedzających naszą gminę lub podróżujących po Roztoczu. Podczas odbioru inwestycji, otwarcia i poświęcenia parkingu, Burmistrz Narola Grzegorz Dominik podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działania mające na celu powstanie parkingu: Radnym Rady Miejskiej w Narolu, Sołtysom, pracownikom Urzędu i mieszkańcom. Wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę. Poświęcenia parkingu dokonał ks. Julian Leńczuk – Dziekan Dekanatu Narol. Koszt inwestycji brutto wyniósł niemal 120 tys. złotych. Wykonawcą robót była Firma H.U. Wacław Nisztuk, a nad prawidłową realizacją czuwał Inspektor Nadzoru Jan Kawalec z Lubaczowa.