Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 23 grudnia 2019, dodał:
Kolejne drogi zmodernizowane w Gminie Narol

        18 grudnia oddano do użytku trzy odcinki dróg na terenie Gminy Narol, które zostały zmodernizowane. W środę odebrano nawierzchnie w Łówczy, Narolu i Lipiu. To kolejne inwestycje drogowe zrealizowane w Gminie Narol w 2019 roku. Jak powiedział Grzegorz Dominik Burmistrz Narola podczas otwarcia drogi w Lipiu –w tym roku inwestycje drogowe objęły ok. 11 km dróg na terenie Gminy Narol…

       Od wielu lat wyczekiwane inwestycje udało się zakończyć jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Do użytku mieszkańców oddano przebudowaną drogę powiatową Lipie-Brzeziny, która jest kolejnym odcinkiem łączącym województwa podkarpackie i lubelskie, ale i powiaty lubaczowski i tomaszowski. Inwestycja przebudowy niemal 4. kilometrowego odcinka drogi powiatowej kosztowała ponad 3,5 mln złotych, a wkład własny gminy wyniósł 10%. Modernizacja drogi zrealizowana została z rządowego programu na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podczas uroczystego otwarcia obecni byli: przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego, Radni Rady Miejskiej w Narolu, Burmistrza Narola Grzegorz Dominik, Wójt Bełżca Andrzej Adamek, Nadleśniczy Janusz Skalski, Kierownik Posterunku Policji w Narolu asp.sztab. Mark Żołądek, przedstawiciele wykonawcy – Firma PBI, sołtysi oraz mieszkańcy. Poświęcenia drogi dokonał ks. Julian Leńczuk – Dziekan Dekanatu Narol. Odczytano również specjalny list gratulacyjny od Teresy Pamuły - Poseł na Sejm RP.

       W tym samym dniu dokonano odbioru dwóch odcinków dróg gminnych w ramach dofinansowania z KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Zadaniem „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łówcza i Narol” objęte zostały dwa odcinki nawierzchni: 384 m w Łówczy oraz 178m w Narolu – w sumie: 562 m. Koszt obu inwestycji brutto wyniósł: 132053,87 złotych, a wkład własny: 51475,87 złotych.

        droga w Łówczy

         droga w Narolu /ul. Warszawska/

        droga powiatowa /Lipie-Brzeziny/