Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w gm. Narol

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego systemu nauczania uczniów poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych tych uczniów.  W ramach projektu szkoły podstawowe zostały doposażone w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.  Od września 2012 r. dla zdiagnozowanych uczniów  będą realizowane zajęcia dodatkowe mające na celu: zmniejszenie trudności z  czytaniem i pisaniem ,zmniejszenie  trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwój uzdolnień w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych, skorygowanie wad postawy poprzez gimnastykę korekcyjna.

W projekcie uczestniczy 124 uczniów ( 51 dziewczyn i 73 chłopców) z czterech szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa  im św. Brata Alberta w Narolu, Szkoła Podstawowa im Kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej, Szkoła Podstawowa w Łukawicy, Szkoła Podstawowa w Łówczy

Projekt koordynowany jest przez Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, który współpracuje ze szkołami biorącymi udział w projekcie  oraz Miejsko-Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu, który to jest odpowiedzialny za realizację zamówień publicznych i rozliczanie finansowe projektu. Bieżący nadzór na realizacją projektu w poszczególnych szkołach sprawują dyrektorzy szkół. Projekt jest realizowany od 3.11.2011 r. do 28.VI. 2013 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;  poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Wartość projektu to 161 612,20 zł – dofinansowanie z EFS – 100%.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content