Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II

Założenia projektu

Projekt zakłada pogłębienie długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca na platformie rozwoju kultury i turystyki Roztocza poprzez realizację zadań w częściach: strategicznej oraz promocyjnej. Projekt zakłada wypracowanie skutecznych, strategicznych mechanizmów promocji obszaru oraz zwiększenie jego rozpoznawalności poprzez szeroką akcję promocyjną.
Grupą docelową projektu są przede wszystkim samorządy i społeczność lokalna Partnerów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego) oraz pośrednio turyści i potencjalni inwestorzy z sektora turystycznego.

W ramach projektu powstanie Strategia wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca oraz obszaru Roztocza. Będzie ona określała główne kierunki i cele wspólnej promocji w kontekście położenia na obszarze Roztocza oraz konkretne zadania promocyjne wspomagające zwiększenie liczby turystów i inwestycji w sektorze kultury i turystyki.
Dokument będzie miał charakter strategiczny dla rozwoju kulturalno-turystycznego Partnerów
i Roztocza – według POT jednego z 10 najważniejszych obszarów turystycznych Polski Wschodniej – oraz długoterminowy – jego perspektywa wyniesie 10 lat.

Projekt niesie ze sobą dużą wartość dodaną, objawiającą się w kilku aspektach. W wyniku jego realizacji pogłębiona zostanie partnerska współpraca Narola i Zwierzyńca na rzecz rozwoju kultury
i turystyki Roztocza oraz zostaną wypracowane skuteczne mechanizmy skoordynowanej promocji tego obszaru oraz marek Partnerów Projektu, które oprą się na strategicznych założeniach zapisanych w strategii wspólnej promocji. Dokument strategiczny określi główne kierunki i cele wspólnej promocji w kontekście położenia na obszarze Roztocza oraz konkretne zadania promocyjne wspomagające zwiększenie liczby turystów i inwestycji w sektorze kultury i turystyki, czym dostarczy narzędzi do dynamicznego budowania przewagi konkurencyjnej Narola, Zwierzyńca i całego obszaru Roztocza. To w konsekwencji spowoduje większą znajomość i rozpoznawalność Partnerów i całego Roztocza oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności i szybszy rozwój turystyki w całym makroregionie Polski Wschodniej poprzez przyciągnięcie większej liczby turystów i zatrzymanie ich na dłużej na Roztoczu i w gminach partnerskich. To zaś przełoży się na wzrost dochodów ludności i tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce.
Konsultacje przygotowywanego dokumentu strategicznego ze środowiskiem naukowym
i biznesowym oraz społecznościami lokalnymi i organizacjami turystycznymi (na konferencjach
i seminariach) wpłynie na jego wysokie dopasowanie do potrzeb rynku, aktualnych trendów
i uwarunkowań oraz założeń teoretycznych, a poza tym zachęci te środowiska do późniejszego włączenia się w proces wdrażania strategii i realizacji kolejnych zaplanowanych zadań, bez czego nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu.
Dodatkowo realizacja projektu (poprzez działania promocyjne) przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marek Narol i Zwierzyniec oraz obszaru Roztocza, wykreowania ich pozytywnego wizerunku jako atrakcyjnych miejsc o wysokich walorach kulturowo-turystycznych oraz do zainteresowania ich ofertą nowych turystów, co przełoży się na wzrost atrakcyjności turystycznej nie tylko gmin partnerskich, ale również ich otoczenia i całego makroregionu.


Zakres poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji

1. Organizacja konferencji otwierającej projekt – na konferencji zostaną przedstawione założenia projektu oraz zagadnienia teoretyczne podejmowanych działań. Wnioski z konferencji i dyskusji wszystkich wymienionych środowisk zostaną uwzględnione w opracowywanym dokumencie strategicznym.
2. Opracowanie strategii wspólnej promocji – opracowanie 10-letniej strategii wspólnej promocji Partnerów i obszaru Roztocza, która zostanie przygotowana w oparciu o założenia strategii długoterminowej współpracy, strategii marki Partnerów oraz strategii rozwoju turystyki.
3. Organizacja 2 seminariów eksperckich – seminaria dotyczyć będą sposobów efektywnej promocji, wpływającej na wzrost atrakcyjności kulturalno-turystycznej. Jedno seminarium odbędzie się w Narolu, a drugie w Zwierzyńcu. Ważnym elementem będzie zaangażowanie grup naukowców (z regionalnych uczelni wyższych) oraz przedsiębiorców z sektora turystycznego i okołoturystycznego, ponieważ pozwoli to jak najlepiej dopasować założenia przygotowywanego opracowania do założeń teoretycznych oraz uwarunkowań rynkowych.
4. Wydanie wspólnego albumu – opracowanie i produkcja wspólnego albumu promocyjnego w ilości 1 000 szt., który będzie prezentował główne walory turystyczno-kulturowe Partnerów.
5. Wydanie wspólnego kalendarza – opracowanie i produkcja wspólnego kalendarza ściennego
w ilości 2 000 szt., który będzie prezentował najważniejsze walory Partnerów.
6. Przygotowanie wspólnego spotu promocyjnego – przygotowanie 1-minutowego wspólnego spotu promocyjnego, który będzie przystosowany do emisji w telewizji i Internecie. Spot będzie promował walory kulturowe i turystyczne Partnerów i zachęcał turystów do odwiedzenia Roztocza.
7. Emisja spotu promocyjnego w 5 telewizjach regionalnych – przygotowany spot promocyjny zostanie wyemitowany po 40 razy (2 razy dziennie) w 5 regionalnych telewizjach.
8. Kampania prasowa – przeprowadzenie kampanii prasowej obejmującej: – zamieszczenie 2 artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej , (1 w dzienniku biznesowym i 1 w dodatku turystycznym dziennika ogólnopolskiego), wydruk i zamieszczenie 300 000 szt. insertów w prasie regionalnej (różne tytuły z różnych województw), zamieszczenie 8 artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej/lokalnej w województwach podkarpackim i lubelskim.
9. Kampania internetowa – przeprowadzenie 2-tygodniowej kampanii internetowej polegającej na zamieszczaniu artykułów sponsorowanych (5) oraz bannerów (5) w 5 portalach turystycznych oraz na 5 najpopularniejszych regionalnych portalach informacyjnych (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i mazowieckie). Dodatkowo kampania obejmie zamieszczenie przygotowanego spotu promocyjnego na portalach typu YouTube oraz aktywność na portalach społecznościowych.
10. Organizacja konferencji zamykającej projekt – organizacja konferencji w Zwierzyńcu, w której weźmie udział 50 osób. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. Na konferencji zostaną przedstawione efekty projektu, odbędzie się dyskusja na temat sposobów kontynuacji projektu i współpracy. Dodatkowo konferencja będzie połączona ze spotkaniem z mediami.

Poprzez wypracowanie skutecznych i nowoczesnych mechanizmów strategicznych w zakresie promocji kulturalno-turystycznej, projekt przyczyni się do wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności obszaru Roztocza (jednego z 10 najważniejszych obszarów turystycznych Polski Wschodniej) oraz całego makroregionu Polski Wschodniej.
Projekt wykracza poza granice administracyjne gmin partnerskich i wpływa na wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności turystycznej obszaru Roztocza oraz całego makroregionu. Poprzez szeroką (ogólnopolską) akcję promocyjną projekt będzie rozpoznawalny w skali całego kraju.

Strona internetowa projektu: www.bramyroztocza.pl

Facebook: www.facebook.com/BramyRoztocza


Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.07.2013 r.;
Wartość całkowita projektu: 522 750,00 PLN, kwota dofinansowania: 470 475,00 PLN.
Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Gminą Zwierzyniec.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Kalendarz
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content