Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Rada Miejska

Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Tadeusz Kukiełka
Członek Komisji Maria Obuchowska
Członek Komisji Bogusława Adamek
Członek Komisji Mariusz Franus
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący Paweł Farion
Członek Komisji Grzegorz Sabal
Członek Komisji Jan Lasota
Członek Komisji Adam Machlarz
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Artur Kida
Członek Komisji Grzegorz Haras
Członek Komisji Adam Malec
Członek Komisji Adam Machlarz
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przewodniczący Mariusz Franus
Członek Komisji  
Członek Komisji Grzegorz Sabal
Członek Komisji Jan Pudełko
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Maria Obuchowska
Wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Haras
Członek Komisji Jadwiga Kałun-Wolańczyk
Członek Komisji Tadeusz Kukiełka
Członek Komisji Adam Malec