Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

Ocena 0/5

W związku z realizacją przez Zarząd Województwa Podkarpackiego obowiązku ustawowego wynikającego art. 91 ust 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024r., poz. 54), polegającego na opracowaniu aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2021r., uprzejmie informuję, że w dniu 21 grudnia 2023r. na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała Nr LXIX/1184/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 stycznia 2024r., poz. 297 i weszła w życie 27 stycznia 2024r.
Wersja elektroniczna ww. uchwały, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod linkiem oraz pod linkiem.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności