Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol

(Re)start zawodowy II

Ocena 0/5

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób bezrobotnych.  

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej

- zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym  

  Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

- posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

- nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

- grupowe poradnictwo zawodowe,

- szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

- 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

- wsparcie pośrednika pracy

 

Dodatkowo zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering

     

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu.

 

 

Biuro projektu:

,,(Re)start zawodowy II”

ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

restartzawodowy2@gmail.com

tel. 883 004 112

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności