Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Dla Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora

O Gminie Narol

Miejsko-wiejska gmina położona w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, na terenie powiatu lubaczowskiego, zajmująca  obszar 203,58 km².

Płożenie fizycznogeograficzne gminy, która leży na obszarze dwóch makroregionów: Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, a także w dorzeczu dwóch rzek: Tanwi i Wirowej, sprawia, że mimo niewielkiej powierzchni, cechuje ją duża różnorodność. Ponad 50% obszaru gminy zajmują lasy. Najbardziej wartościowe elementy przyrodniczo-krajobrazowe objęte są ochroną w trzech rezerwatach przyrody oraz dwóch parkach krajobrazowych.

Gminę tworzy 16 miejscowości:

·         Chlewiska,

·          Dębiny,

·          Huta Różaniecka,

·          Huta-Złomy, 

·         Jędrzejówka,

·          Kadłubiska, 

·         Lipie, 

·         Lipsko,

·         Łówcza, 

·         Łukawica,

·         Narol,

·         Narol-Wieś, 

·         Płazów,

·         Podlesina, 

·         Ruda Różaniecka, 

·         Wola Wielka

Miejscowości bez statusu sołectwa: Bieniaszówka, Piła, Stara Huta, Złomy Ruskie

liczących 7 840 mieszkańców (grudzień 2022 r.)

Największy pod względem powierzchni jest  Narol miasto (203 km 2) oraz najliczniejszy ( 2 036 mieszkańców).

Gmina Narol sąsiaduje bezpośrednio z Gminami :

1.      Bełżec,

2.       Cieszanów,

3.       Horyniec-Zdrój,

4.       Lubycza Królewska,

5.       Susiec,

6.       Tomaszów Lubelski.

Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową, kulturalną oraz rekreacyjno-sportową. Inwestuje w młode pokolenie, modernizując placówki oświatowe, place zabaw, siłownie plenerowe. Wykonuje i modernizuje drogi, chodniki oraz parkingi wraz z infrastrukturą oświetleniową. Wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania w zakresie cyfryzacji gminy i oświaty oraz szerokopasmowej sieci internetowej.

Gmina Narol dba o rozwój edukacyjny swoich mieszkańców. Na terenie Gminy znajdują się dwa przedszkola samorządowe, które zapewniają wszechstronny  rozwój i opiekę dla najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo gmina może pochwalić się trzema szkołami podstawowymi, które zapewniają wysoką jakość nauczania i edukacji dla uczniów. Dzięki temu dzieci i młodzież maja dostęp do kompleksowej edukacji na terenie swojej społeczności, co wpływa pozytywnie na ich rozwój intelektualny i społeczny. 

Przez teren gminy przebiega sieć dróg powiatowych, które umożliwiają sprawną komunikacje z okolicznymi miejscowościami. Ponadto, istnieje też droga wojewódzka, która zapewnia łączność z innymi regionami. Mieszkańcy gminy maja dogodny dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych, ułatwiając podróże i codzienne dojazdy.

Priorytety w rozwoju gminy

Misja Gminy wynika zarówno z analizy warunków geograficzno-przyrodniczych stanowiących atut Gminy i szansę w jej dalszym rozwoju, a także wynika z zasobów - potencjałów, którym Gmina Narol dysponuje.

W odniesieniu do zawartości misji określono kluczowe obszary rozwoju dla Gminy, które definiują także strukturę operacyjną wdrażania strategii, jako wieloletniego programu działania samorządu.

OBSZARY ROZWOJOWE GMINY

1.   SPOŁECZEŃSTWO

2.   NATURALNE ŚRODOWISKO

3.   TURYSTYKA 

Priorytetem Gminy Narol jest dążenie do zapewnienia trwałych podstaw harmonijnego i spójnego ze środowiskiem rozwoju przy wykorzystaniu wszelkich  jej walorów i zasobów przyrodniczych. 

Gmina Narol, umiejscowiona na pograniczu dawnej Galicji i Kongresówki, znana jest z niezwykłych walorów turystycznych. Spotkać tu można zarówno przykłady architektury ludowej, jak i dwory ziemiaństwa, drewniane cerkwie, pozostałości zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry linii Mołotowa z czasów II wojny światowej.

Malowniczo położona gmina przyciąga turystów ciszą, nieskażoną przyrodą, siecią szlaków i ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych. Położona nad rzeką Tanew, jest miejscem niezwykłym także z powodu dużego bogactwa fauny i flory. Niemal połowa powierzchni, jaką zajmuje gmina, znajduje się w obrębie Południowo-roztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Solskiej. Znaleźć można tutaj trzy rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy wsi Huta Złomy. Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew – jedna z największych i najczystszych rzek Roztocza i Polski. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W pobliżu znajduje się też Wielki Dział (390 m.n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej wraz z linią bunkrów z okresu II wojny światowej. Kolejnym rezerwatem jest „Bukowy Las” – położony między Narolem, a Rudą Różaniecką, na terenie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”, położony w okolicy Kadłubisk. Znajdują się tam piękne okazy jodeł, a w jego pobliżu położone są liczne malownicze jeziorka polodowcowe.