Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Projekty

Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Graniczna

Gmina Narol realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 105157R na dz. nr ewid. 324, 58/1, 57/14, 58/6, 5/30, 397/1, 408/1, 536/3, w km 0+003 – 0+505 w miejscowości Narol”. Zadanie jest współfinansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg”. Umowa  o dofinansowanie zadania z Wojewodą Podkarpackim  została podpisana 15.03.2022 r.

Wykonawcą zadania jest Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec”, wybrany po przeprowadzeniu postępowaniu o zamówienie publiczne.

W ramach projektu nastąpi: poszerzenie istniejącej jezdni do 5m, położenie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze, wybudowanie nowego odcinka drogi, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa istniejącego i budowa  nowego chodnika, budowa parkingu dla 42 samochodów osobowych, budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome drogi i parkingu. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze w dzień jak i w nocy, poprawi się komunikacja samochodowa i dostępność miejsc postojowych w pobliżu przedszkola i szkoły podstawowej.

 

Planowany koszt inwestycji wynosi 1 759 000,00 PLN, dofinansowanie z RFRD wynosi 819 523,00 PLN, wkład własny 939 477,00 PLN.

 

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg