Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Środowisko

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB

Od 1 lipca 2021 roku wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e- dowód albo podpis kwalifikowany.
  2. w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021r. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021r. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (dotyczy łącznej mocy źródeł ciepła i spalania paliw w budynku).

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast  jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

- piec kaflowy na paliwo stałe,

- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

- kocioł olejowy,

- pompa ciepła,

- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

 

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to:

- poniżej klasy 3 lub brak informacji,

- klasa od 3 do 5

- ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

- węgiel i paliwa węglopochodne,

- pellet drzewny,

- drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona  budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków   wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i  lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni,  ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także  dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,  budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki  medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych,  budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

Materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania

Przykład wypełnionego FORMULARZA A

Przykład wypełnionego FORMULARZA B

Pliki do pobrania:

Deklaracja A
Format: pdf, 428.27 kB
Deklaracja B
Format: pdf, 560.7 kB