Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
23°C

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefowska 1
37-610 Narol

Telefon:(16) 631-70-32
e-mail: mgops@narol.pl
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku – do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
 
Zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające,  w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 114 ),
 • Ustawy z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • Uchwał Rady Miejskiej w Narolu i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Narol.


Ośrodek jest samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Narol utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Obszarem działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Narol. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, podstawę jego gospodarki stanowi roczny plan finansowy, sporządzony w oparciu o przyznane środki na realizację zadań zleconych i własnych.

Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
 • udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze (Program “Rodzina 500 plus”).


Pozostała działalność Ośrodka:

“Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu realizuje Wieloletni Rządowy Program wspierania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia (Dz.U. z 2013 r., poz. 1024). Program skład się z modułów.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Natomiast celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.”

 • Karta Dużej Rodziny.
  Sprawy z tego zakresu reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863).

Do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.