Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
deszcz
19°C

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Chlewiska

Ocena 0/5

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

     ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Chlewiska, oznaczonych jako działki nr 301/4 o pow. 0,1312 ha, nr 301/5 o pow. 0,1330 ha i nr 301/7 o pow. 0,1691 ha, objętych księgą wieczystą Nr PR1L/00029784/4, przeznaczonych pod budowę.

 

1.  Opis nieruchomości: działki gruntowe, niezabudowane, położone w Chlewiskach, stanowiące pastwisko, teren płaski. Działki położone w zabudowie mieszkaniowej wsi. Od strony południowej i wschodniej sąsiadują z terenem niezabudowanym. Działki nr 301/4 i 301/5 od strony północnej przylegają do drogi publicznej, z której posiadają dogodny dojazd, natomiast działka nr 301/7 posiada dojazd drogą gruntową z drogi publicznej. Nieruchomości są korzystnie położone w stosunku układu wsi. Miejscowość Chlewiska posiada uzbrojenie w sieć energetyczną i sieć wodociągową. Istnieją warunki do wykonania przyłączy z istniejących sieci, na warunkach określonych przez właścicieli sieci.

2.   Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie  jest  objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

      Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

3.   Termin przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego  - 24 lutego 2021 r.

4.   Termin przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego  - 16 kwietnia 2021 r.

5.   Termin przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego  - 16 sierpnia 2021 r.    

6.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto:

      1) dla działki oznaczonej nr 301/4 – 18 100,00 zł 

         (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sto 00/100)        

      2) dla działki oznaczonej nr 301/5 – 18 348,00 zł

         (słownie złotych: osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem 00/100)

      3) dla działki oznaczonej nr 301/7 – 23 022,00 zł 

         (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia dwa złote 00/100)

 7.   Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013w terminie do 14 stycznia 2022 r. zaterminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

      Wpłacając wadium należy określić, jakiej nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, tj. „wadium na działkę nr 301/4” lub „wadium na działkę nr 301/5” lub „wadium na działkę nr 301/7”.

 8.   Wadiumwynosi:

         -  dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/4 –  3 600,00 zł,

         -  dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/5 –  3 600,00 zł,

         -  dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/7 –  4 600,00 zł.

9.   Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  20 stycznia 2022 r.  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, parter - sala konferencyjna:

         -   dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/4 – o godz. 1000

         -   dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/5 – o godz. 1100    

         -   dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301/7 – o godz. 1200    

10.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

13.  Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

14.  Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

         -  dowód wpłaty wadium

         -  dokument potwierdzający tożsamość

         - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego       (w przypadku osoby prawnej).

15.  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

16.  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

17.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9  i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.

18.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

     Narol, dnia 9 grudzień 2021 r.

Informacja  na  bip.narol.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.